Kansallinen vesistrategia

Sveitsissä päämajaa pitävän Nestlén pääjohtaja Peter Brabeck-Letmathe on jo kauan halunnut luoda vedelle markkina-arvon ja poistaa sen ihmisoikeuksien joukosta. Vihdoin myös Suomessa asia on saanut vastakaikua, ja kukapa muu olisi voinut antaa hankkeelle kasvot kuin Björn Wahlroos.

 

Nestlé on kunnostautunut häikäilemättömänä vesirosvona ympäri maailmaa. Esimerkiksi Pakistanissa se on haalinut laajoja pohjavesialueita ja pumpannut niitä tyhjiksi, minkä seurauksena ihmisten kaivot ovat kuivuneet. Sitten Nestlé myy saman veden supermarketeissa ironisesti tuotenimellä Pure Life.

 

Nestlé on ollut vastakkain myös yhdysvaltalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhtiö maksaa säiliöautollisesta puhdasta lähdevettä vajaan kymmenen dollaria maanomistajalle. Kun Nestlé myy saman vesimäärän pullotettuna, niin kassaan kilahtaa 50 000 dollaria. Asukkaiden mielestä heidän talojensa ja maa-alueidensa alla olevat vesivarannot kuuluisivat heille, mutta oikeus oli toista mieltä. Nestlé saa edelleen pumpata vettä ilman että maanomistajat saisivat edes kunnon korvausta.

 

Maailman vesipäivää vietettiin eilen kuivissa tunnelmissa myös Kaliforniassa. On ennustettu, että osavaltion pohjavesivarat riittävät enää vuodeksi eteen päin. Siitä huolimatta Nestlé jatkaa pumppaamistaan 400 miljoonan gallonan vuosivauhdilla.

 

Syyskuussa 2013 EU:n komissio vastaanotti Euroopan laajuisen aloitteen kansalaisten oikeudesta puhtaaseen veteen ja laadukkaaseen vesihuoltoon. Vaikka komissio suhtautui asiaan myönteisesti, niin veden tunnustamista lakiin perustuvaksi perusoikeudeksi ei kuitenkaan vastauksessa luvattu. Komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič perusteli päätöksiä sillä, että asia kuuluu kansalliseen, alueelliseen ja paikalliseen päätöksentekoon.

 

Suomalainen pohjavesi kuuluu maailman halutuimpien joukkoon. Se sai ensimmäisenä maailmassa elintarviketurvallisuusstandardin, joka takaa veden olevan kuluttajaturvallista ympäri maailman. Onkin siis suorastaan ihme, ettei janoiset, monikansalliset yhtiöt ole jo pumppaamassa pohjavettämme. Lienee kuitenkin varmaa, että suunnitelmia on jo tehty, ja kenties yhtiöt vain odottavat vapaakauppasopimuksien ratifiointia, jonka jälkeen Suomi ei mahdollisesti voi tehdä enää muutoksia lainsäädäntöönsä.

 

Nyt olisikin siis korkea aika toteuttaa kansallinen vesistrategia, joka turvaa sen, ettei Nestlé eikä mikään muukaan yritys pääse käsiksi pohjavesivaroihimme. Yhtä tärkeää olisi kiireen vilkkaan tehdä parannuksia täysin retuperällä olevaan kaivoslainsäädäntöön. Monikansalliset kaivosyhtiöt eivät ole uhka pelkästään siinä mielessä, että nykyinen laki tarjoaa mahdollisuuden ryöstää mineraali- ja kaivannaisvaramme ilmaiseksi. Ne ovat uhka myös vesistöillemme. Yksistään Talvivaaran kaivos on jo turmellut pahoin niin Oulujoen kuin Vuoksen vesistöä. Voimme vain kuvitella, mitä tapahtuu, jos Talvivaaran kaltaisia katastrofeja tulee kymmeniä lisää.

 

Suomi tunnetaan maailmalla tuhansista puhtaista järvistä. Pitäkäämme ne myös puhtaina ja pohjavedet omassa hallinnassamme.